Foto-reading/Photo-reading (60 minuten)

Standaard verzending 2 - 4 Werkdagen

- For english scrol down - 


Mis jij iemand die al naar het licht is bewogen? Een oom, tante, broer of zus die overleden is?
Dan zou deze sessie als een warm bad en fijne hereniging kunnen worden ervaren.

Bij deze sessie mag het licht schijnen op (overleden) dierbaren. Waar we tijdens deze foto-reading contact mee gaan maken.

Je kunt voor deze sessie kiezen als je contact wilt met mensen die zijn overleden. Maar ook wanneer je (bijv. verdiepend) contact wilt met een persoon die nog in leven is. Wanneer je graag contact wilt met iemand die nog in leven is, dan dien je hem/haar daar toestemming voor te vragen.

Binnen deze sessie is het mogelijk om vragen aan de persoon te stellen met wie we contact maken en/of om boodschappen door te geven.

Kijk bij productinformatie om te lezen wat er in deze sessie gebeurd.

Productinformatie

Bij een foto-reading neem je van 1, 2 of 3 (overleden) dierbaren, foto's mee. Deze foto's mogen digitaal of analoog zijn. Vervolgens maak ik op diep niveau contact met de persoon/personen op de foto. Zodat er een prachtig dialoog kan ontstaan waarin alles verteld en gezegd mag worden. 

 

Als je het fijn vindt, mag je vragen inbrengen die ik aan de (overleden) dierbaren kan stellen. 

Ook kan ik boodschappen voor je doorgeven.
 
Bij deze sessie staat diep respect op nummer 1. Ik eer en respecteer alle (overleden) dierbaren. Hun grenzen en wensen dienen te allen tijde te worden gerespecteerd en opgevolgd. Dit is dan ook de manier waarop ik werk.

Instructies en voorwaarden

Created with Sketch.

 - Wanneer je een foto-reading gaat ontvangen is het fijn om in alle rust binnen te komen. Zorg ervoor dat de afspraak dus niet te kort op andere/vervolgafspraken gepland is. Zodat jij dit prachtige cadeau kunt ontvangen en in alle rust kunt integreren.

- Kies voor kleding die fijn en comfortabel zit zodat je heerlijk kunt ontspannen en geen last hebt van knellende kleding.
- Overweeg om een notitieboekje of een telefoon mee te nemen zodat je aantekeningen kunt maken of de sessie op kunt nemen als je hier behoefte aan hebt. 
- Bij elke sessie staat respect en grenzen hoog in het vaandel. (Overleden) dierbaren kunnen worden uitgenodigd tijdens de sessie. Er dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat een ziel (overleden dierbare) geen of (nog) geen contact wil. Er valt niets af te dwingen. Houd dat in gedachten.
- Wanneer je contact wilt maken met een persoon die nog op deze aarde is - bijvoorbeeld een tante, neef, oom of broer - dan dient hier vooraf toestemming om te worden gevraagd bij de desbetreffende persoon. Dit in verband met zijn/haar privacy. Indien de persoon toestemming geeft, is het natuurlijk geen probleem om deze persoon naar voren te laten komen in de sessie.
- Drink genoeg water na de sessie. Er komen allerlei afvalstoffen vrij tijdens een reading die graag het lichaam willen verlaten. Dit kan worden begeleid door water.

- Ben je onverwachts verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact met mij op zodat de afspraak kosteloos verzet kan worden. 
Als de afspraak in minder dan 24 uur voor de sessie wordt verplaatst, dan ben ik genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen. Op het moment dat er sprake is van een no-show/geen afzegging, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

 

English translation

Photo reading
Are you missing someone who has already been moved to the light? An uncle, aunt, brother or sister who has passed away? Then this session could be experienced as a warm bath and fine reunion.
In this session the light is allowed to shine on (deceased) loved ones. During this photo-reading we will make contact with them. You can choose this session if you want to contact people who have died. But also when you want (e.g. deepening) contact with a person who is still alive. If you want to contact someone who is still alive, you need to ask him/her permission.

Within this session it is possible to ask questions to the person we are contacting and/or to pass on messages.

More info
At a photo reading you bring along photos of 1, 2 or 3 (deceased) loved ones. These photos may be digital or analogue. Then I make contact on a deep level with the person(s) in the photo. So that a beautiful dialogue can arise in which everything may be told and said.

If you like, you may bring in questions that I can ask the (deceased) loved ones.
I can also pass on messages for you.

In this session, deep respect is number one. I honor and respect all (deceased) loved ones. Their boundaries and wishes should be respected and followed at all times. This is the way I work.

Good to know
- When you are going to receive a photo reading it is nice to come in peacefully. Make sure that the appointment is not too close to other appointments. So that you can receive this wonderful gift and integrate it in peace. 
- Choose clothes that feel nice and comfortable, so that you can relax and don't have to bother with pinching clothes.
- Consider bringing a notebook or phone so you can take notes or record the session if you feel the need.
- Drink plenty of water after the session. There are all kinds of energy that are being released during a healing.. Also stuck energy wich wants to be released. This can be accompanied by water.

- Are you unexpectedly unable to come? Please contact me at least 24 hours in advance so that the appointment can be moved free of charge. 
If the appointment is rescheduled in less than 24 hours, I am obliged to charge the full amount. In the event of a no-show/no cancellation, the entire amount will be charged. 

Reviews

Review

"I experienced several healing sessions with Stacy and each one has been so illuminating and healing in its own sacred way. Stacy opens a beautiful safe space to be in a state to receive messages and all that is ready to be heard, felt and seen. Many times I felt my whole DNA structure is reprogrammed and felt a complete shift in the days after. Stacy is very caring, empathetic and listens closely to what is on your heart. I can highly recommend to everyone a reading and healing session with her."

Britta

Review

"Zodra ik de ruimte binnenkwam, kreeg ik direct een warm gevoel. Ik was gespannen en Stacy nam de tijd om mij op mijn gemak te stellen en gaf mij naast een warm ook een veilig gevoel. Hierdoor werd de reading een mooie, open, en ontzettend bijzondere ervaring. Het is een manier van contact maken die ik nog nooit had meegemaakt maar zó waardevol was en nog steeds is. Het heeft grote indruk op mij gemaakt. Deze sessie kon ik met groot vertrouwen ervaren door de begeleiding van Stacy. Dank daarvoor!"

Eva

Review

 "Van Stacy heb ik een bijzonder foto reading mogen ontvangen. 
Het was een fijne ervaring en ik heb mooie antwoorden mogen ontvangen. 
Stacy heeft een fijne energie en neemt alle tijd voor je, ze zal niks overhaast doen! Ook zorgt ze voor de “after care”, als je eventueel nog vragen of opmerkingen hebt kan je naderhand nog bij haar terecht. 
Ik zal zeker weer bij haar terug komen! "

Rosalie