Healing én Reading (90 - 120 minuten)

Standaard verzending 2 - 4 Werkdagen

- For english scrol down - 

In dit prachtige moment voor jezelf zal je worden gedragen. Gedragen in de energie en in wat er zich mag ontvouwen. Deze helende en allesomvattende sessie mag als 2 warme handen en vleugels om jou heen worden geslagen. Dit is een prachtig en puur cadeau aan jezelf.

Bij de reading én healing in één combineren we alle aspecten van beide sessies, in één mooie uitgebreide sessie. Zodat je een diep helende energie kunt ontvangen. En er ook op meerdere vlakken informatie kan worden doorgegeven en ontvangen. Om mooie, diepzinnige en toepasbare informatie te verkrijgen. 

Zie de specificaties voor meer informatie over de inhoud van de sessie. 

Productinformatie

Bij een reading én healing in één ervaar je een hele fijne, diepgaande en uitgebreide sessie. De verschillende aspecten uit een healing en reading zullen worden gecombineerd. 

 

Tijdens de 1.5 tot 2 uur durende sessie stem ik mij op jou af. Om zo te kunnen zien wat jij op dat moment mag ervaren, wat allemaal verteld mag worden en wat geheeld mag worden. 

 

We zullen diep ingaan op alles wat voorbij kan komen. Denk aan vraagstukken, blokkades, (hart)verlangens en trauma's. Maar ook terugkerende thema's in je leven. Of juist vraagstukken binnen je relatie, werk of vriendschappen. 

 

Binnen de sessie zal ik contact maken met (mijn) gidsen om jou een prachtige ervaring te geven. Er zullen speciaal op jou afgestemde elementen aanwezig zijn. Denk hierbij aan prachtige edelstenen, orakelkaarten, muziek en meditatie. Maar ook gedichten en artwork kunnen voor jou worden gebruikt om het proces te ondersteunen. 

 

Uiteraard kan er ook contact met overledenen ontstaan wanneer je hier behoefte aan hebt. Evenals het kijken naar verleden, heden en toekomst.
 

Laat je meenemen tijdens deze heerlijke, allesomvattende sessie. Een prachtig cadeau. 

 

Duur; 1.5 - 2 uur. 

Voor vragen en boekingen kun je vrijblijvend contact opnemen.  

Instructies en voorwaarden

Created with Sketch.

  - Wanneer je een healing en reading gaat ontvangen is het fijn om in alle rust binnen te komen. Zorg ervoor dat de afspraak dus niet te kort op andere/vervolgafspraken gepland is. Zodat jij dit prachtige cadeau kunt ontvangen en in alle rust kunt integreren.

- Kies voor kleding die fijn en comfortabel zit zodat je heerlijk kunt ontspannen en geen last hebt van knellende kleding.
- Overweeg om een notitieboekje of een telefoon mee te nemen zodat je aantekeningen kunt maken of de sessie op kunt nemen als je hier behoefte aan hebt.
- Drink genoeg water na de sessie. Er komen allerlei afvalstoffen vrij tijdens een healing en reading die graag het lichaam willen verlaten. Dit kan worden begeleid door water.

- Ben je onverwachts verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact met mij op zodat de afspraak kosteloos verzet kan worden. 
Als de afspraak in minder dan 24 uur wordt verplaatst, dan ben ik genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen. Op het moment dat er sprake is van een no-show/geen afzegging, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

English translation

Reading & healing
In this beautiful moment for yourself, you will be carried. Carried in the energy and in what is allowed to unfold. This healing and all-encompassing session may be wrapped around you like 2 warm hands and wings. This is a beautiful and pure gift to yourself.

With the reading and healing in one we combine all aspects of both sessions into one beautiful extended session. So you can receive a deep healing energy. And information can be passed on and received on multiple levels. To obtain beautiful, profound and applicable information.

More info
With a reading and healing in one you will experience a very fine, profound and extensive session. The different aspects of a healing and reading will be combined.

During the 1.5 to 2 hour session I will tune in to you. In this way I can see what you may experience in that moment, what may be told and what may be healed.

We will go deeply into everything that may pass. Think of issues, blockages, (heart) desires and traumas. But also recurring themes in your life. Or issues within your relationship, work or friendships. 

Within the session I will make contact with angels and spirit guides to give you a wonderful experience. There will be elements present that are especially tuned to you. Think of beautiful gemstones, oracle cards, music and meditation. But also poems and artwork can be used to support the process.

Of course contact with the deceased can also occur when you feel the need for this. As well as looking at the past, present and future. Let yourself be taken away during this wonderful, all-encompassing session. A wonderful gift.

Duration; 1.5 - 2 hours.
For questions and bookings please contact me.   

Good to know
- When you are going to receive a reading and healing it is nice to come in peacefully. Make sure that the appointment is not too close to other appointments. So that you can receive this wonderful gift and integrate it in peace. 
- Choose clothes that feel nice and comfortable, so that you can relax and don't have to bother with pinching clothes.
- Consider bringing a notebook or phone so you can take notes or record the session if you feel the need.
- Drink plenty of water after the session. There are all kinds of energy that are being released during a healing.. Also stuck energy wich wants to be released. This can be accompanied by water.

- Are you unexpectedly unable to come? Please contact me at least 24 hours in advance so that the appointment can be moved free of charge. 
If the appointment is rescheduled in less than 24 hours, I am obliged to charge the full amount. In the event of a no-show/no cancellation, the entire amount will be charged. 

  Review

"De boodschappen die ik van Stacy heb meegekregen waren allemaal spot on. Het was precies wat ik nodig had om weer stappen vooruit te kunnen zetten en te durven vertrouwen: op mezelf en op het universum. Stacy werkt heel intuïtief, ze geeft wat op dat moment nodig is voor jou. Ze verwoord alles helder en vanuit liefde. Ik voelde me vanaf de eerste minuut 100% veilig en vertrouwd bij haar. Haar woorden kwamen binnen, maar voelden tegelijkertijd als een warme hand in de rug om dichter bij mijn essentie te komen. Ze is ontzettend goed in wat ze doet en doet dit met zoveel passie, puurheid en plezier. Ook de nazorg: een dag later even checken hoe alles is geland...zo fijn! Ik merk sinds ik bij Stacy ben geweest dat ik meer in verbinding sta met mezelf en dingen zijn gaan stromen in mijn leven. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb in Stacy iemand gevonden waarbij ik mezelf, door wie zij is als mens en door wat zij doet, over tien jaar nog steeds terug zie keren." 

Nanda, @mijnstoryteller 


 Review

 "Je voelt je meteen welkom bij Stacy. Haar energie is puur en warm. Door Stacy ben ik me meer gaan verdiepen in spiritualiteit en probeer ik positiever door het leven te gaan en mijn dromen te achtervolgen. Haar readings en healings massages hebben veel voor mij betekend. Waardevolle woorden die zij prachtig weet te verwoorden. Iedereen zou een Stacy in zijn/haar leven moeten hebben. Op naar meer waardevolle levenslessen"

Charlene

 Review

"Ik heb van Stacy een prachtige reading gehad en vele mooie inzichten gekregen. Ik heb geleerd hoe ik mijn pijnpunten en triggers aan moet pakken en ben daar nu mee bezig. Op haar advies heb ik ook mooie inzichtkaarten gekocht.
Dank je wel Stacy, ik kom zeker bij je terug."

Linda 

 Review

"How my path crossed with Stacy has been just magical and I am very grateful for her whole hearted and divine support.
I received a reading and a healing massage from Stacy. I felt very seen and heard and Stacy’s warm and welcoming being allowed me to surrender. With everything she shared about the bigger picture of my life I had goosebumps and could feel the truth and depth of what has been brought to the surface. I also received concrete advice on how to proceed from that point and how to dive deeper into my own process.
I can definitely recommend a session with Stacy if you are looking for more understanding on your journey and receive support in your energetic and physical healing."
 
Britta