Healing + zielsklik/soulsclick (70 minuten)

Standaard verzending 2 - 4 Werkdagen

- For english scrol down - 


Een healing en zielsklik in één sessie. Hoe bijzonder!? Deze sessie brengt je thuis! Thuis in je hart. Thuis in je ziel. Deze sessie geeft je vrijheid, rust en gronding. Een gevoel van heelheid. Eindelijk weer heel.

Wat is het verschil met een gewone healing en deze sessie?
Deze sessie biedt - naast het uitlijnen van chakra's, het ontbinden van geloftes uit vorige levens en het opheffen van blokkades - ook een zielsklik. De zielsklik zorgt ervoor dat het stukje ziel wat niet goed is "ingeklikt", alsnog in je lichaam mag komen. Dit zorgt ervoor dat je je eindelijk heel en compleet voelt. Waardoor je rustig en gegrond het leven door kunt gaan. Beter kunt begrijpen wat er in je leven gebeurd. Het leven kan ook meer gaan stromen. Het voelt alsof je eindelijk écht in je lichaam bent aangekomen. Alsof alles nu klopt! En alles voor je mag werken.

Het is een ontzettend bijzondere en fijne sessie om te mogen ontvangen. En kan ik dan ook een ieder aanbevelen. Lees verder om nog meer informatie over de zielsklik te krijgen

Productinformatie

Wat is een zielsklik?
Een zielsklik is het moment dat de ziel in een pas geboren baby "klikt". Tijdens de geboorte vind dit proces normaal gesproken plaats. De ziel van het baby'tje "klikt" in het lichaam.

Wanneer de zielsklik goed heeft plaatsgevonden, ben je een blije en stabiele baby en kun je later als volwassenen, ook goed functioneren.

Helaas vindt de zielsklik niet altijd goed plaats. Dit kan o.a. voorkomen door;
- Vroeggeboorte
- Te laat ter wereld komen
- Een moeilijke bevalling (zuurstofgebrek, een langdurende bevalling)
- Veel stress rondom de zwangerschap en/of bevalling
- Geen natuurlijke bevalling (keizersnede)
- Stuitligging of met de helm op geboren worden
- Veel angst bij de moeder
- Nare, stressvolle en/of onveilige band tussen vader en moeder (tijdens de zwangerschap/geboorte)
- Ernstig ongeluk of bijna doodervaring in je leven (waardoor je ziel zich terugtrekt).

Het krijgen van een zielsklik is een unieke en zeer helende ervaring. Na een zielsklik zul je je beter op je plek voelen. Meer gecentreerd en meer geaard. Alsof je eindelijk bent thuisgekomen. In je lijf en in wie je bent. Je kunt fijner stromen en flowen. Je krijgt het gevoel alsof alles nu in ene klopt. Somberheid kan afnemen. Het aangaan van relaties en vriendschappen kan makkelijker gaan. 

Het is een cadeau voor het leven.
En is dan ook van harte aan te bevelen.
Wees welkom.

Instructies en voorwaarden

Created with Sketch.

 

 - Wanneer je een healing + zielsklik gaat ontvangen is het fijn om in alle rust binnen te komen. Zorg ervoor dat deze sessie dus niet te kort op andere/vervolgafspraken gepland is. Zodat jij dit prachtige cadeau kunt ontvangen en in alle rust kunt integreren. 

- Kies voor kleding die fijn en comfortabel zit, zodat je heerlijk kunt ontspannen en geen last hebt van knellende kleding.
- Overweeg om een notitieboekje of een telefoon mee te nemen zodat je aantekeningen kunt maken of de sessie op kunt nemen als je hier behoefte aan hebt.
- Drink genoeg water na de sessie. Er komen allerlei afvalstoffen vrij tijdens een healing die graag het lichaam willen verlaten. Dit kan worden begeleid door water.
- Drink tot 48 uur na de zielsklik geen alcohol. En gebruik daarnaast ook geen peppende of verdovende middelen (drugs).

- Ben je onverwachts verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact met mij op zodat de afspraak kosteloos verzet kan worden. 
Als de afspraak in minder dan 24 uur wordt verplaatst, dan ben ik genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen. Op het moment dat er sprake is van een no-show/geen afzegging, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

English translation

Healing + soulsclick
A healing and soulsclick in one session. How special!!! This session brings you home!.Home to your heart. Home to your soul. This session gives you freedom, peace and grounding. A feeling of wholeness. Finally whole again.

What is the difference between a regular healing and this session?
This session offers - in addition to aligning chakras, dissolving vows from past lives and clearing blockages - also a soul click. The soul click ensures that the piece of soul that is not properly "clicked in" is still allowed to come into your body. This ensures that you finally feel whole and complete. So that you can go through life calm and grounded. You can better understand what is happening in your life. Life can also flow more freely. It feels like you have finally really arrived in your body. As if everything is right now! And everything may work for you.

It is a very special and pleasant session to receive. And I can recommend it to everyone. Read on to find out more about the soulsclick.
 

What is a soulsclick?
A soulsclick is the moment the soul "clicks" into a newborn baby. During birth, this process normally takes place. The souls of the baby "clicks" into the body.

When the soulsclick has taken place properly, you are a happy and stable baby and later, as adults, can function well.

Unfortunately the soul click does not always take place properly. This can occur due to, among other things;
- Premature birth
- Arriving too late in the world
- A difficult birth (lack of oxygen, a long delivery)
- A lot of stress around the pregnancy and/or delivery
- No natural birth (caesarean section)
- Breech presentation or being born with the helmet on
- Much fear on the part of the mother
- Unpleasant, stressful and/or unsafe relationship between father and mother (during pregnancy/birth)
- Serious accident or near death experience in your life (causing your soul to withdraw).

Getting a soulsclick is a unique and very healing experience. After a soul click you will feel more in tune with yourself. More centered and more grounded. As if you have finally come home. In your body and in who you are. You can flow and flow more finely. You get the feeling that everything is now right at once. Gloominess can decrease. Relationships and friendships can become easier.

It is a gift for life.
And is therefore highly recommended.
Please welcome.

Good to know
- When you are going to receive a healing + soulsclick it is nice to come in peacefully. Make sure that the appointment is not too close to other appointments. So that you can receive this wonderful gift and integrate it in peace. 
- Choose clothes that feel nice and comfortable, so that you can relax and don't have to bother with pinching clothes.
- Consider bringing a notebook or phone so you can take notes or record the session if you feel the need.
- Drink plenty of water after the session. There are all kinds of energy that are being released during a healing.. Also stuck energy wich wants to be released. This can be accompanied by water.

- Are you unexpectedly unable to come? Please contact me at least 24 hours in advance so that the appointment can be moved free of charge. 
If the appointment is rescheduled in less than 24 hours, I am obliged to charge the full amount. In the event of a no-show/no cancellation, the entire amount will be charged. 

 
"De boodschappen die ik van Stacy heb meegekregen waren allemaal spot on. Het was precies wat ik nodig had om weer stappen vooruit te kunnen zetten en te durven vertrouwen: op mezelf en op het universum. Stacy werkt heel intuïtief, ze geeft wat op dat moment nodig is voor jou. Ze verwoord alles helder en vanuit liefde. Ik voelde me vanaf de eerste minuut 100% veilig en vertrouwd bij haar. Haar woorden kwamen binnen, maar voelden tegelijkertijd als een warme hand in de rug om dichter bij mijn essentie te komen. Ze is ontzettend goed in wat ze doet en doet dit met zoveel passie, puurheid en plezier. Ook de nazorg: een dag later even checken hoe alles is geland...zo fijn! Ik merk sinds ik bij Stacy ben geweest dat ik meer in verbinding sta met mezelf en dingen zijn gaan stromen in mijn leven. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb in Stacy iemand gevonden waarbij ik mezelf, door wie zij is als mens en door wat zij doet, over tien jaar nog steeds terug zie keren."

Nanda, @mijnstoryteller 


 
"I experienced several healing sessions with Stacy and each one has been so illuminating and healing in its own sacred way. Stacy opens a beautiful safe space to be in a state to receive messages and all that is ready to be heard, felt and seen. Many times I felt my whole DNA structure is reprogrammed and felt a complete shift in the days after. Stacy is very caring, empathetic and listens closely to what is on your heart. I can highly recommend to everyone a reading and healing session with her."

Britta

Lieve Stacy, gisteravond mocht ik bij de healing aanwezig zijn en dat was echt een hele mooie fijne warme ervaring. ZO bedankt. En ook voor de praaachtige energetische tekening. Die blijf ik in mijn journal bij me dragen.

 Alles is nu pas een beetje aan het landen, en ben er nu even voor aan het zitten. Ik heb de orakelkaart Birds mogen ontvangen. En vrijheid is een van mijn belangrijkste kernwaarden dus voelde het heel "logisch" dat ik deze van jou ontving.
Maar het mooie vind ik, ik vroeg vorige week om een teken van de kosmische bron en dat was een uil. En ik kijk nu nog even goed naar de kaart en er staat dus een uil op. Zie ik echt nu pas.

Tijdens de healing voelde ik heel sterk de behoefte om een wereld te creëren waarin mijn toekomstige dochter 100% vrouw zou mogen zijn. En in mijn droom vannacht was ik zwanger!

Wat alles voor mij betekent en inhoud, dat zal vanzelf op z'n plek vallen. Ik ben je in ieder geval dankbaar voor deze mooie boodschappen die er door zijn gekomen dankzij jou.

Veel liefs! 


Afgelopen week heb ik bij Stacy een Soulbirth en Zielsklik gehad en man wat ben ik nog steeds aan het nagenieten. Ik kwam bij Stacy met een steeds terugkerende fysieke klacht en het gevoel dat ik mezelf in een beklemmend keurslijf hield. Zij raadde mij deze behandeling aan en toen ik doorlas wat deze behandeling inhield, kwamen er al tranen omhoog. Alsof mijn hele lichaam riep,, doe dit alsjeblieft we hebben dit nodig om thuis te komen´´. Het voelde heel uitnodigend.
 
Toen ik bij Stacy binnenkwam voelde ik weer een heel sterk dat uitnodigende gevoel. Alsof weer alles in mij zei, wees welkom we gaan thuiskomen. We begonnen de sessie met het bespreken van mijn klachten en al gauw kwam er heel veel naar voren uit vorige levens. Vervolgens begonnen we aan de Soulbirth. Na de sessie voelde ik eerst even niet zoveel en kreeg ik de tijd om even te zijn en te voelen. Toen ineens raakte het mij zo erg dat ik moest huilen, het voelde eindelijk alsof ik niet meer alleen was. Een hele verademing en gevoel van veiligheid.
 
Daarna kwam de Zielsklik sessie. Het leuke is dat ik zelf erg heldervoelend ben en ik kon precies voelen wat Stacy allemaal aan het doen was. Ze ging eerst al mijn chakra’s langs en degene die uit balans waren zette zij weer goed. Met name mijn hartchakra stond helemaal verkeerd en nadat zij deze in balans had gezet voelde hij zo sterk en helemaal open. De zielsklik zelf was helemaal bijzonder. Langzaamaan kon ik voelen dat mijn ziel steeds meer naar binnen stroomde en kon ik ook precies voelen wanneer Stacy klaar was. Sindsdien voel ik mij zo zen en compleet, alsof ik maar blijf nagenieten en stralen. Vooral rond mijn hartchakra voelt het warm en krachtig. Deze energetische sessie is zo krachtig geweest en de nasleep is heerlijk. Ik heb vele energetische sessies mogen ondergaan en zelf mogen geven, maar deze sessie overstijgt ze allemaal. Heel dankbaar dat Stacy op mijn pad is gekomen en dat ik mezelf dit voor 2022 cadeau heb gegeven.


- Lauri -


Lieve Stacy,
Achteraf is alles nog veel mooier en intenser dan dat het op het moment zelf leek! Zo bijzonder.
Ik vond het heel bijzonder dat ik de aanwezigheid van iets of iemand rechts van mij voelde...  En voelde mij vandaag ook heel fijn, energiek en licht. Mijn ogen zijn echt geopend hoor! Dat ik niet alleen ben maar dat er altijd spirits etc in de buurt zijn...   Wil zeker nog eens een reis maken!! ❤  Dank lieve Stacy


- Charelle -

I was so in awe after my reading/healing session with Stacy. She has such a fine energy and you feel welcome the moment you step in. Everything she said resonated deeply with me and her intuitive knowing is so special. I also really liked that she gave me concrete tips on how to deal with the information I received from the reading. To round it up I received a very nice healing - I left with a feeling of alignment, having been seen and also totally relaxed.🦋- Anna -